I budgeten för 2020 föreslås höjda ersättningar för de sämst ställda pensionärerna, i enlighet med vad partierna i pensionsgruppen enats om tidigare.

Lönar sig sämre

Men när pensionerna lyfts i botten får det konsekvensen att skillnaden mellan att ha jobbat och inte, krymper ihop. Det är visserligen bra att de med lägst pensioner får lite extra, men förtroendet för pensionssystemet kan urholkas om det lönar sig så dåligt att ha arbetat, enligt Swedbanks privatekonom Madelén Falkenhäll.

Artikelbild

| Många pensionärer kan se fram emot höjt grundskydd. Arkivbild.

Pensionerna för de som har arbetat hela sitt arbetsliv behöver också bli högre, säger hon.

Beskedet från regeringen innebär bland annat att garantipensionen höjs med 200 kronor i månaden nästa år, utöver den årliga indexuppräkningen. Dessutom lyfts det högsta bostadstillägget med nästan tusen kronor till 6 540 kronor i månaden.

Analyserar avgift

Sammantaget kan en garantipensionär med maximalt bostadstillägg få nästan 14 100 kronor i månaden att leva på. För en nypensionerad undersköterska som jobbat hela livet landar motsvarande inkomst på 15 200 kronor, enligt Swedbanks beräkningar. Men politikernas föreslagna skattesänkning för dem med pensioner över 17 500 kronor bromsar den krympande klyftan något som då i stället landar runt 1 360 kronor i månaden.

Ändå en för liten skillnad, anser Madelén Falkenhäll.

Partierna i pensionsgruppen, S, MP, C, L, KD och M, analyserar också avgiftsnivån till hela pensionssystemet för att se över om även de som jobbat hela livet ska få mer, men några beslut om ändringar finns inte.

När nuvarande pensionssystem sjösattes på 1990-talet sattes pensionsavgiften till 18,5 procent, som sedermera blev 17,2 procent. En höjning till 18,5 procent skulle enligt Swedbank ge en undersköterska som är 25 år i dag 400 kronor mer i månaden efter skatt i pension.