Även Kvarnbacken, där Blomska gården står, har väckt intresse hos fastighetsbolagen Pitebo och BDB fastigheter. Kommunstyrelsens ordförande Helena Stenberg har behandlat ärendena på delegation och avslår samtliga med hänvisning till att de skulle strida mot den gällande översiktsplanen.