Ekonomi Kinnevik tänker om och föreslår nu att hela innehavet, 37 procent av aktierna, i teleoperatören Millicom ska delas ut direkt till aktieägarna, meddelar Stenbecksfärens maktbolag i ett pressmeddelande.

Kinneviks styrelse föreslår att aktieutdelningen beslutas vid en extra bolagsstämma innan årets slut.

Totalt handlar det om en värdeöverföring till ägarna på 19 miljarder kronor, motsvarande 69 kronor per Kinnevik-aktie.

I juni backade Kinnevik från planerna att sälja en stor del av aktierna i Millicom sedan aktiekursen i Millicom rasat kraftigt.

Kinneviks styrelse har också beslutat sig för att upphöra med ordinarie kontantutdelningar till ägarna. I stället kommer överskottet från investeringsverksamheten att delas ut i form av extrautdelningar.