Ekonomi Den amerikanska industriproduktionen steg oväntat mycket i augusti, enligt officiella siffror. Jämfört med juli landade ökningen på 0,6 procent. Bedömarnas snittprognos låg på plus 0,2 procent.

I juli sjönk industriproduktionen med 0,1 procent, enligt reviderade siffror.

Kapacitetsutnyttjandet i fabrikerna steg till 77,9 procent, upp från 77,5 procent i juli.