Totalt handlar det om 1 084 stycken broar i hela länet som Svevia på uppdrag av Trafikverket ska sköta underhållet på, såväl löpande som större planerade åtgärder.

– Det löpande underhållet omfattar rengöring och impregnering av själva brokonstruktionen samt röjning av vegetationen. Påverkan från fordonstrafiken och växtlighet tär på brokonstruktioner och har stor påverkan på hur väl bron står emot tidens tand, säger Robert Nyhlén, arbetschef, Svevia.

I kontraktet för Norrbottens län ingår det inledningsvis 20 större planerade åtgärder.

– All infrastruktur behöver tillsyn och underhåll. Det är det mest effektiva sättet att skapa en långsiktigt hållbar och säker trafikmiljö.

Trafikverket genomför regelbundna inspektioner på Sveriges alla broar. Utifrån inspektionerna planeras mer omfattande åtgärder som till exempel utbyte av kantbalkar, rostskyddsmålning eller utbyten av tätskikt.

Förutom växtlighet så påverkas brokonstruktionerna även av föroreningar, vägsalt och fordonstrafik.

– Sedan brukar det alltid tillkomma mer akuta och oplanerade reparationer. Det kan vara ett sönderkört vägräcke eller andra oförutsedda skador som uppstår på brokonstruktionen, säger Robert Nyhlén, Svevia.

I uppdraget ingår även två stycken öppningsbara broar som är mer komplexa och därför kräver separata underhållsplaner. Den ena är Bergnäsbron som är belägen vid Luleå centrum och den andra är Pitsundsbron vid Pite havsbad.

Kontraktet sträcker sig över fem år med start i januari 2019. Anbudet är värt cirka 11 miljoner kronor per år.