Norrbotten SMHI har utfärdat två vädervarningar som gäller kustremsan i Norrbotten. Den ena handlar om att det väntas bli väldigt blåsigt, med start under lördag förmiddag.

Den andra vädervarningen gäller fartyg som befinner sig ute på Bottenviken. Det finns en risk för nedisning, som bedöms måttlig. Nedisning kan orsaka haverier för fartyg. Risken för att drabbas av detta är generellt störst för mindre farkoster.