Med anledning av: insändaren ”Norrbotniabanan måste byggas nu” publicerad 27 februari.

Vi är många som längtar efter Norrbotniabanan och känner stort engagemang tillsammans med familjen Johansson!

Tänk vilken betydelse Norrbotniabanan kommer att ha för såväl företag som människor längs Norrlandskusten. Precis som Botniabanan vidgat arbetsmarknaden för Ö-viksborna kommer Norrbotniabanan att ge invånarna i Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå helt andra möjligheter att välja var de vill bo och arbeta.

Artikelbild

| Elisabeth Sinclair.

De smidiga möjligheterna till pendling kommer att leda till tillväxt och utveckling för såväl människor och företag som för regionen som sådan.

Därför är det oerhört glädjande att Norrbotniabanan nu finns med, till hälften, i den Nationella transportplanen och att bygget har påbörjats från Umeå. I regeringens januariöverenskommelse står dessutom att ”planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras”, vilket öppnar dörren för den fortsatta planeringen till Luleå.

Det innebär att hela banan skulle kunna stå klar i närtid till 2030. Det är mer än efterlängtat då behoven är mycket stora.

Norrbotniabanan AB har sedan tidigare ett nära samarbete med Trafikverket gällande planeringen mellan Umeå och Skellefteå och tillsammans med än fler parter utreder man nu på vilket sätt planeringen skulle kunna intensifieras.

Arbetet pågår för fullt.

Sedan 2013 ingår Norrbotniabanan i det Europeiska stomnätet för järnväg, vilket ska stå klart till 2030. Under våren 2018 begärde den svenska regeringen dessutom att EU ska se över möjligheterna att förlänga en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien–Medelhavet, från

Stockholm till Narvik i Norge och Uleåborg i Finland, vilket pekar på betydelsen av detta transportstråk.

Vi håller helt med familjen Johansson om att det måste finnas lättillgänglig information kring detta infrastrukturprojekt, det största på över hundra år i norra Sverige. Och faktum är att det finns en hel del.

På www.norrbotniabanan.se hittar du fakta kring projektet, frågor och svar samt senaste nytt. Där kan du också lyssna på vår podd ”En bana tre spår” och läsa bloggen som båda tar upp alla tänkbara aspekter av projektet Norrbotniabanan. I mitten av mars kommer webbsidan att uppdateras och får ett nytt utseende med nytt material för er och alla andra ambassadörer för Norrbotniabanan som än mer vill lyfta Norrbotniabanans betydelse.

Vill du följa Trafikverkets arbete med planeringen och bygget hittar du all information på www.trafikverket.se/Norrbotniabanan . Givetvis finns vi båda på Facebook och Instagram även om det är kortare nedslag i våra arbeten.

Vi hoppas att det här ger er några fler ingångar till att följa vad som händer kring Norrbotniabanan. Och är det något ni undrar över så är ni givetvis varmt välkomna att höra av er.