Rösträtten, barnomsorgen, sexköpslagen, kvinnofridslagstiftningen, samtyckeslagstiftningen, föräldraförsäkringen, rätten till arbete, särbeskattning och aborträtten. Alla dessa självklarheter som gärna tas för givna, men som grundar sig i åratal av kamp.  Nu fortsätter vi kampen.

Förskolan har utmaningar att vänta nu och i framtiden i takt med att befolkningen växer. Fler blir äldre vilket är positivt. Detta tillsammans leder till att vi behöver fler som utbildar sig för att arbeta inom förskola och äldreomsorg för att klara av framtidens utmaningar.

Vi har en förskola vi ska vara stolta över, men S-kvinnor kräver att förskolan också har öppet nattetid. En lagstadgad rätt till barnomsorg även på kvällar, nätter och helger. Vi vill förbjuda religiösa friskolor då vi anser att förskolan och skolan ska byggas på demokratiska och sekulära värderingar med genusmedveten och normkritisk pedagogik.

Inom hela välfärdssektorn så är det kvinnor som utgör majoriteten av de anställda och som i dagsläget ofta sliter ut sina kroppar och känner pressen av att inte riktigt räcka till.  Med dagens arbetsvillkor är vi inte förvånade över att kvinnor känner sig stressade och utbrända. 

Vi kräver satsningar på välfärden, att delade turer tas bort, att heltid blir norm och att sms-vikariaten samt allmän visstid ska upphöra. 

Slutligen vill vi säga tack till er som gick före, för oss som kom efter. Nu kämpar vi i hundrade år till. 

 

Ordföranden i länets S-kvinnoföreningar, bl a Kristina Taimi, S-kvinnor Qvinnen, Arvidsjaur, Inga-Britt Hellström, S-kvinnor Lillpite, Carola Bergman, S-kvinnor Munksund/Skuthamn, Anita Gustavsson, S-kvinnor Piteå kvinnoklubb, Margit Öberg, S-kvinnor Strömnäs/Pitholm,  Anneli Johansson, S-kvinnor Älvsbyn.