Det behövs en tydlig och sammanhållen flygstrategi för Sverige, detta saknas idag. 

Vi behöver även ett samlat grepp för flygplatserna i Sverige. Där man gemensamt arbetar för etablering av flyglinjer till och från Arlanda, övriga delar av landet och utrikestrafiken, istället för att som idag då de enskilda aktörerna få ta riskerna. Exempelvis är det svårt att ta sig från Europa till norra delarna av landet, utan långa väntetider på Arlanda.

Flygplatser som drivs och ägs av Swedavia har stora konkurrensfördelar gentemot de regionala flygplatserna. 

Svenska staten har valt att behålla och bolagisera de stora flygplatserna som främst finns i storstadsområdena. Här finns hög omsättning och därmed hög grad av lönsamhet. 

De statliga flygplatserna gör också stora vinster. 

Samtidigt är det oftast kommunerna som äger de mindre icke-statliga flygplatserna. De finns i hela landet och är oerhört viktiga för kommunerna och regionerna, men har inte alls samma omsättning och har därför mycket svårt att gå med vinst.

Därför anser vi att driftbidraget för icke statliga flygplatser behöver ses över och avsevärt höjas för rättvis konkurrens och för att hela Sverige ska ha möjligheten att leva och utvecklas. Där spelar flyget en viktig roll.

Att nu regeringen beslutat att inte kompensera de regionala flygplatserna i Norrland i sin kommande budget för kostnader gällande flygskatten, det går emot tanken att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Vi behöver även bättre upphandlingar för flyglinjer som har allmän trafikplikt. Sverige är ett avlångt land med långa avstånd. Därför måste vi kunna ta oss fram snabbt vid behov. 

Vi måste säkerställa att kvalitet och punktlighet premieras istället för lägsta pris och osäkerhet i form av flygbolagskonkurser. Samtidigt som vi kan ställa även miljömässiga krav på flygbolagen vid upphandling.

Genom dessa åtgärder ser vi till att flyget till och från Norrland kan fungera, så vi alla blir nöjda. 

Samtliga undertecknare är fackligt förtroendevalda i Transportarbetareförbundets Flygavdelning och verksamma i de norra delarna av Sverige.