Miljöpartiet de gröna i Norrbotten vill påskynda färdigställandet av Norrbotniabanan. Redan under nästa mandatperiod kan bygget påbörjas från Luleå ner mot Skellefteå.

Nyligen påbörjades bygget av Norrbotniabanan från söder. Nu behöver en nyvald riksdag prioritera att höja byggnadstakten. Länet och hela Sverige kommer dra nytta av banan. Ju tidigare den blir klar desto större blir samhällsvinster. Vi vill därför att bygget ska pågå från båda hållen samtidigt.

En förbättrad järnvägsinfrastruktur i Norrbotten vinner hela Sverige på. Näringslivet har länge efterfrågat stabilare järnvägstransporter, något som förutsätter att investeringar genomförs.

Med Norrbotniabanan kan restiderna förkortas rejält. Med kortare restider underlättas jobb och studier, arbetsmarknaden växer och den ekonomiska utvecklingen stärks.

Från Luleå kommer det ta cirka 20 minuter att resa till Piteå, från Piteå till Skellefteå cirka 25 minuter och mellan de två stora studentorterna Luleå och Umeå 1,5 timme. Från Stockholm kan man komma till Luleå på under 6 timmar.

Miljöpartiet ser stor framtidskraft i vår region. Norrbotten kan bli det gröna framtidslandet där många vill bo, en miljövänlig, robust och självständig region.

Vi kan bli världsledande i förnybar energi, hållbar stålproduktion och industriell produktion av bostäder i trä. Det är här skogen växer.

Vi kan utveckla vår besöksnäring och producera mer mat nära.

I det gröna framtidslandet Norrbotten kommer jobben att växa i moderna näringar och i en industri som ställer om till hållbara produktionsmetoder.

Bygget av Norrbotniabanan har påbörjats, nu gäller det att bygga klart snabbt och då behöver vi bygga från båda hållen samtidigt.