Med anledning av: Insändaren ”Säg nej till en tågstation i vackra Södra hamn” 31/8 och andra efterföljande reaktioner.

Försäkra dig om att det parti du röstar på verkligen ser till att Norrbotniabanan byggs.

Socialdemokraterna gör det definitivt. Stefan Löfvén tog första spadtaget på sträckan Umeå-Skellefteå några veckor sedan. Projekteringsarbetet är i full gång.

Men redan 2004 tog den s-ledda regeringen med Göran Persson i spetsen beslut att Norrbotniabanan skulle byggas med start 2010 och de första tre miljarderna avsattes.

Vi vet sedan vad som hände. Det blev regeringsskifte och alliansen styrde landet från hösten 2006. Infrastrukturfrågorna hamnade under näringsdepartementet med Maud Olofsson (c) som departementschef och Åsa Torstensson (c) som infrastrukturminister. Det tog dem mindre än sex månader att radera ut alla beslut om att Norrbotniabanan ska byggas, trots alla slagord om att ”Hela Sverige ska leva”.

Haparandabanan, som regeringen Persson också beslutade om 2004, hann påbörjas innan regeringsskiftet så den har slutförts. Sedan har tyvärr inte mycket hänt.

Nu finns Norrbotniabanan åter med i den nationella transportplanen och de första sju miljarderna är avsatta efter beslut av regeringen Löfvén.

Så till den diskussion som varit i PT senaste dagarna om var stationen ska ligga. Ja, den bör ju självklart ligga där spåret går och spårdragningen är något som staten beslutar om, inte kommunen.

Trafikverket menar, så här långt, att det bästa läget är parallellt Timmerleden eftersom där redan finns ett järnvägsspår. Det innebär då att det blir ett extra, möjligen två, spår till utmed det befintliga spåret som går till SCA och Piteå Hamn. Långt från de fem spår som signaturen ”Sara” (PT 31/8) skriver.

Däremot så är det ett kommunalt beslut var själva stationen ska ligga. Jag känner inte igen påståendet från Sara om att bygga station i Södra hamn. Var kommer det ifrån? Det har, så vitt jag vet, aldrig varit ett alternativ för en station. Södra hamn tillsammans med Västra Kajen är ett uppskattade rekreationsområden som vi istället vill utveckla.

De stationslägen som diskuterats är ett läge antingen nedanför sjukhuset eller i jämnhöjd med brandstationen/gamla bangården. Men jag vet också att företrädare för Trafikverket lyft frågan om det inte skulle finnas två stationslägen, ett östra och ett västra. Så detta är en fråga som det finns gott om tid att diskutera.

Det är också ett direkt felaktigt påstående att 80 procent av tågen kommer vara godståg. Det är precis tvärtom. Nästan 70 procent av alla tåg kommer vara persontåg då spåret är på plats. Detta kan man få reda på om man tar kontakt med Trafikverket innan man sprider felaktigheter på insändarsidorna.

Det viktiga är att Norrbotniabanan byggs oavsett om den dras parallellt Timmerleden eller via Lomtjärn. Det är den enskilt viktigaste frågan för vår region och vår kommun. Utan den kommer vi i framtiden att tappa såväl i konkurrenskraft och attraktivitet. Rösta för Norrbotniabanan!