Vi upplever en medial tystnad om Norrbotniabanan, medan stora krafter verkar för beslut om höghastighetståg mellan de tre största städerna i Sverige. En infrastruktursatsning som ytterligare stärker utvecklingen i södra delen av Sverige.

Ett ekonomiskt vansinne, enligt många experter!

För vår regionala utveckling inom Norrbotten och Västerbotten vill vi lyfta fram argument för omedelbar byggnation av Norrbotniabanan.

Klimatmålet nationellt och globalt till År 2040 innebär bland annat att fordon ska vara fossilfria. Det ställer stora ekonomiska krav på privatpersoner och företag till omställningar. Grön skatteväxling ger ytterligare kostnadsökningar.

Regional utveckling förutsätter bra infrastruktur, att våra ungdomar stannar kvar, fler flyttar in och att företag blir kvar samt att nya företag är beredda satsa inom vår region.

God infrastruktur är nyckeln till att människor bosätter sig och företag etablerar sin verksamhethär. Ungdomar är vår framtid och behovet av körkort minskar, än mindre anledning köpa bil.

Vår region måste kunna erbjuda ungdomar och företag en bra infrastruktur!

Norrbotniabanan är ett måste inom regionen och det oroar att vi hör så lite om en så viktig infrastruktursatsning. Speciellt i tider när politiker, beslutsfattare, TV och övrig media pratar sig varma för höghastighetsbanan och andra infrastrukturprojekt i övriga delar av Sverige.

Bedriver regionens beslutsfattare, politiker och företrädare för Norrbotniabanan AB en aktiv och professionell lobbyverksamhet för beslut om byggnation?

Snälla ni, se nu till att regeringen och Trafikverket tar beslut, sätter spaden i jorden och påbörjar byggnation av Norrbotniabanan nu. För vår gemensamma framtid i Norrbotten och Västerbotten