Enligt Annie Lööf så har resten av världen “socialistiska skolsystem” och enligt Barbara Bergström, VD för Internationella engelska skolan, så är förslaget om att begränsa vinster i välfärden första stegen mot ett “kommunistvälde”. 

Som reformister anser vi att vårt nuvarande skolsystem är en skam för ett land som historiskt sett gått i bräschen för jämlikhet. OECD:s utbildningsdirektör påpekade redan 2017 att "Sverige brukade vara ett föredöme för jämlikhet. Nu ligger ni nära mitten". 

 

Kritiken från forskare har länge varit entydig. Citat ur en artikel i Skolvärlden (”Forskarkritik mot fria skolvalet”): ”Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens”. En artikel i Pedagogiska magasinet redogör för samma slutsats. 

Skolkoncernerna gör stora vinster genom lägre lärartäthet, lägre lärarlöner och i många fall genom subventioner från kommuner – med andra ord era skattepengar

SVD:s senaste granskning visar att  “De börsnoterade friskolorna fortsatte att växa snabbt under förra året. Sammanlagt gjorde de... en vinst på 639 miljoner kronor.” Lärarnas tidning visade redan 2013 att Academedia gjorde 6300 kronor i överskott på varje elev. 

Kvar står de kommunala skolorna med mindre resurser som konsekvens av företagens obegränsade möjligheter att göra profit av våra skattepengar, utan risker eller konsekvenser. 

 

Skolverket har också visat att koncernerna sysslar med glädjebetyg. Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, konstaterar: “Mina huvudslutsatser är att betygssättningen i alla ämnen verkar vara generösare för alla olika friskolegrupper, jämfört med kommunala skolor som har motsvarande resultat på de nationella prov när de finns”. 

Vi behöver tala klarspråk och säga som det är. Likvärdigheten och skollagen (Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas”) följs inte längre i svensk skola. Den är ett minne blott och kastades i papperskorgen för länge sedan då girigheten och vinstintresset bredde ut sig som en farsot.

 

1962 infördes enhetsskolan och Sverige närmade sig världens bästa och mest jämlika skola. I dag har vi i praktiken ett parallellskolesystem där välbemedlade går i skolor med andra välbemedlade och fattiga i skolor med andra fattiga. Det här får förödande konsekvenser för samhället. 

Det fria skolvalet har slagit hål på den svenska modellen och en likvärdig skola där alla barn oavsett klass och bostadsområde har samma förutsättningar att lyckas. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera ett skolsystem med A- och B-lag.

 

Det är hög tid att stoppa vinstjakten i skolan – för barnen är det viktigaste vi har.