Det hela har länge varit på tal, och tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi (S) och socialminister Lena Hallengren (S) höll Löfven presskonferens för att presentera regeringens förslag på att förändra det befintliga utjämningssystemet genom ökad omfördelning. “Det är orimligt att de som betalar högst skatt idag också oftast är de som får sämst service i välfärden” skrev senare Shekarabi på twitter.

“Detta innebär med pengar till Sveriges glesbefolkade kommuner och landsting” sa Löfven, och exemplifierade hur det nya systemet kommer att kunna leda till ungefär 250 miljoner extra för region Värmland, där han befann sig när han höll talet.

Det är viktigt att regeringen visar att man prioriterar rättvis fördelning och trygg välfärd för alla, oavsett var i landet man bor. Stockholmarna och Moderaterna klagar redan, vilket kommer ungefär lika mycket som en chock som att löven ändrar färg och faller ner från träden på hösten.

Inte bara i Värmland jublar man. Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt (S) skrev igår på Facebook att detta var oerhört välkommet, och att regeringens förslag betyder mycket för Arjeplogs kommun som nu kommer att få ersättning för att vissa välfärdskostnader i en sådan stor och gles kommun kostar mer för Arjeplog än genomsnittskommunen.

Arjeplog gör rätt i att jubla. Detsamma gäller många kommuner i norra Sveriges inland. De större städerna vid kusten däremot kommer i detta fall bli förlorare. Sundsvall, Umeå, Piteå, Luleå. Luleås kommunstyrelseordförande Niklas Nordström (S) tog också till Facebook för att uttrycka sina tankar angående regeringens förslag.

“För Luleås del innebär detta att vi ska bidra med ytterligare 80 miljoner per år för omfördelningen” skrev kommunalrådet som redan är i blåsväder efter de hårda budgetåtstramningar Luleå kommun tvingats göra. Regeringens förslag gör helt enkelt inte alla nöjda, vilket givetvis inte heller är tanken, men man måste ändå göra skillnad på kommuner som Piteå och Luleå gentemot Danderyd och Täby.

Det är farligt när kommuner i ett län som Norrbotten hamnar i ofrivillig konflikt med varandra. Det skulle vara lätt för Piteå- och Luleåborna att ställa sig samma fråga som de mest välbärgade kommunerna i Stockholmsområdet: varför ska vi bidra? Vi har det redan jobbigt nog.

Och det är en sanning för Piteå och Luleå, däremot inte de välbärgade Stockholmskommunerna med Sveriges lägsta kommunalskatter. Detta är något som det nya kostnadsutjämningssystemet måste ta hänsyn till. För kommuner som Piteå, och kanske framför allt Luleå om man ska vara krass, är navet för en stor och gles region som Norrbotten. Precis som Sundsvall är i Västernorrland, Umeå är i Västerbotten, och så vidare.

Utan Piteå och Luleå så pass “nära” (om man jämför med Stockholm, Göteborg eller Malmö) så hade det inte bott en själ i Arjeplog. För även om livet i Arjeplog på många sätt är underbart så har även Arjeplogsborna ett intresse av att ibland fara in till stan, se en konsert, eller gå i klädbutiker.

Små och stora kommuner behöver varandra när man bor så långt från söderns storstäder som vi gör här i Norrbotten. Och även om det behövs ett kommunalt utjämningssystem, och regeringens förslag är en klar förbättring, är situationerna för kommunerna i dessa regioner mer komplex än vad regeringen vill kännas vid.